Kurser og moduler

Få et dybere indblik i databasen du får til rådighed


Alle kurser på siden vil være tilgængelige
ved lancering. Mange mange flere endda.

 • For spillere
  • Lav dine personlige visioner

   Dine visioner er det første skridt imod at opnå den succes du har drømt om, for uden visioner famler man i blinde. Når du har klare visioner og mål er det ligesom at have en bane at løbe på hver dag – Din tid og dine kræfter bliver brugt i en mere lige linje imod der hvor du gerne vil hen.

   Dine visioner er din definition på succes, og det er de ting du stræber efter at opnå. Rigtige mange hold har ingen visioner, og størstedelen af dem der har, har aldrig diskuteret dem med sine holdkammerater, for at se, om de egentlig vil det samme.

  • Sæt effektive målsætninger og forventninger til dig selv

   At lave en struktureret evaluering af jeres præstationer på holdet, er generelt en høj udgift at lave. Det tager tid og energi at definere sine mål og præstationer, lave delmål, evaluere bagudrettet og dokumentere præstationer. Så hvorfor vil vi i det hele taget lære dig at gøre dette? Jo – en af grundene er, at vi alle har en generel tendens til at vurdere os selv højere og bedre end vi faktisk er, men med en vurdering af os selv, mål og delmål, kan vi imødekomme dette, finde ud af hvor gode vi reelt set er, og derfra bevæge os opad, i en vedvarende og opadgående udvikling.

   Man skal vide hvor man vil hen, for at kunne bevæge sig tættere på sine mål, men man skal også vide hvor man står henne lige nu, ellers er det svært at vide hvordan man tager det første skridt.

  • Forstå succes, menneskelige behov og hvad der driver succes

   Helt basalt er vores præstationer drevet af samspillet mellem ilt og sukker i kroppen. Praktisk set er vores præstationer bestemt af mængden og rytmen af vores vejrtrækning, hvilken mad vi spiser, hvornår vi spiser, kvaliteten og mængden af vores søvn, og sidst men slet ikke mindst, om vi formår at genopbygge og restituere i løbet af dagen.

   En af de første ting der er fundamentet for mange andre ting, er at skabe en fysisk platform, som gør det muligt for dig at yde dit bedste. Når du snyder dig selv fysisk, ender du med at forsøge at yde en masse på dårligt brændstof.

   Mange glemmer at tænke på, at vores fysiske omsorg for kroppen afgør hvordan vi har det og hvordan vi tænker og arbejder rent mentalt. Man bliver ikke et geni af at passe på sin fysik – det er kun en brik i puslespillet – men hvis man ikke passer på sin fysik, yder man med garanti ikke sit bedste.

  • Det fundamentale - lær at trives i stormvejr

   Jo flere basale funktioner du er i stand til at kunne varetage uden at skænke det en aktiv tanke, jo flere detaljer har du mulighed for at observere og reagere på i øjeblikket. Jo flere ting du har lært dig selv på rygraden, jo flere ting får du lettere ved at kontrollere i nuet.

   Den mindre erfarne spiller har lagt sig en strategi for, hvordan handlingsforløbet i en kamp skal være, og hvis der opstår uforudsete forhindringer eller ændringer i planerne, kan den uerfarne spiller have store problemer med at tilpasse sig den nye situation. Det er her hvor erfarne spillere har evnen til at tilpasse sig enhver situation, og ofte udnytte helt basale ændringer i spillet til deres fordel. Det er en kritisk færdighed for en erfaren spiller, i enhver disciplin, at have kontrol over kampen og diktere slagets gang.

  • Sætte alt på spil

   De bedste spillere er villige til at brænde sig igen og igen alt imens de sliber sit sværd i ilden.

   Tag Michael Jordan som eksempel. Det er næsten almen viden at Jordan er dén spiller i NBA-historie, der har udført flest sidste-øjebliks vinderskud og dermed vundet kampen for ham selv og sit hold. Men hvad der ikke er almen kendt er, at Jordan ligeledes har misset mindst lige så mange sidste-øjebliks skud og dermed tabt kampen for sig selv og sit hold. Hvad der gjorde Jordan til den bedste af sin slags var ikke at han var perfekt i sit spil, men at han havde viljen og selvtilliden til at sætte sig selv i skudlinje gang på gang. Og var det hårdt alle de aftener han sendte sine fans grædende hjem? Selvfølgelig. Men han var villig til at udstille sig selv på vejen til sportslig udødelighed. Tør du?

  • Søg feedback om dine styrker, ikke blot dine svagheder

   Søger du feedback hos spillere du vanligt kommunikere med, eller fra spillere udefra, vil de sandsynligvis fortælle dig hvad du kan gøre bedre og hvor du ikke er god nok. Vi er dog nødt til at tænke både dårlige og gode aspekter ind i en evaluering. Vi har erfaret at det i sport er bedst at fokusere på sine svagheder til en vis grænse, hvorefter det er vigtigt at man skifter over på sine styrker, og stimulerer disse i stedet.

   “If you spend your life trying to be good at everything you will never be great at anything.” – bog: Strength Based Leadership

  • Udvikl dig med ACS-modellen: Vurder og udfordre dig selv

   Vi har erfaret at ACS-modellen er den bedste til at lave en struktureret undersøgelse af dine egenskaber, sætte mål og udfordre dine vaner og evner, og efterfølgende evaluere om du er har opnået fremgang på disse.

   Vi lærer dig at bruge modellen i praksis.

  • Opbyg en robust udviklingplan for dig selv: A3E2 modellen

   Når du ved hvilke områder du har behov for at sætte ind på, og du har lavet nogle mål for hvordan du vil blive bedre og styrke dig selv, er det vigtigt at du bruger de rette fremgangsmåder. Vi har erfaret, at man ud fra et udviklingssynspunkt opnår den største udvikling gennem en 70-20-10 fremgangsmåde. 70% af vores udviklingspotentiale ligger i udførelse af specifikke opgaver, såkaldt assignmentology. 20% fra coaching og mentorskab og 10% fra andre typer af læring.

   Nu sætter vi din assignmentology i system, så du kan blive den bedste version af dig selv.

  • Kend dine egenskaber og roller, og styrk dem

   Vi har defineret 9 roller eller egenskaber, som er vigtige at have på et hold, da det viser sig, at de giver større chance for at opnå succes, jo flere af rollerne man udfylder på holdet. En person kan godt have flere roller, det er blot vigtigt at holdet udfylder så mange af rollerne så muligt. Du skal derfor kende til dine egne roller og styrker, for at du ved hvad du reelt set kan bidrage med.

  • Opbyg din intuition og lær at lytte til den

   Spørgsmålet om intuition har været genstand for meget diskussion, lige fra de gamle filosoffer til moderne psykologi. Intuition er ofte omtalt som et ”strejf af Gud” og ”en mental proces af bevidst tænkning”. Inden for sportens verden er intuition dét der får atleter til træffe mystiske beslutninger, baseret på hvad der ligner tilfældigheder blandet med held, men alligevel er der spillere der handler ud fra deres såkaldte ’intuition’ hver gang de bliver presset, og vinder igen, igen og igen.

   Hos LevelUp betragter vi intuition som en ting man skal forsøge at opnå en endnu større forbindelse med, i stedet for at modarbejde – Og vi ved lige hvordan.

  • Opbyg et succesfuldt netværk

   Det er ikke let at opbygge et succesfuldt netværk, og det kan være en lang process, hvis du starter fra bunden. Om du tror det eller ej, er der tonsvis af ting du kan gøre, for at blive en del af et succesfuldt netværk. For det første skal du omgås i nogle sociale kontekster (online eller offline), hvor du er i kontakt med andre spillere, hvor der mindst er 1-3 individer fra et netværk du ønsker at blive en del af. Derudover skal du vedvarende opbygge og understrege dit ønskede omdømme, igennem dine handlinger og din opførsel – og dette er ikke blot i en enkelt kamp eller to – et omdømme opbygges over tid.

   For det andet har din energi og hvordan du påvirker andre spillere ligeledes stor betydning for opbygningen af dit succesfulde netværk. Hvordan opfatter andre spillere dig? Opfatter de dig som rolig, succesfuld og i fuld kontrol? Eller opfatter de dig som kaotisk, middelmådig og negativ? Dræner du dem fra energi, eller opsøger de dig for at få gode råd og for at blive opløftet?

  • Talent - medfødt eller ej?

   Inden for mange sportsgrene er der mennesker der har et såkaldt genetisk talent, og som dermed har nemmere ved at opnå succes inden for området (fx. kenyanere inden for løb). Inden for eSporten har vi erfaret, at nogle egenskaber er af genetisk afstamning, men vi har ligeledes erfaret, at hvad der betyder langt mere end genetisk talent, er hård træning og en sund tilgang til læringsmentalitet – med disse to ting kan de fleste nå til tops, hvis de er villige til at betale prisen.

   Størstedelen af gamere inden for eSport har ikke en sund tilgang til læring, og er lige nu ikke i stand til at finde læringsværdien i sine oplevelser og handlinger. Dette resulterer i en regulær stilstand i udvikling, og med en tilstrækkelig mængde modstand giver de op. Du skal dog vide, at uanset hvordan din tilgang er nu, er en “sund tilgang til læring” heldigvis er muligt at tillære sig.

  • Nøglen til vedvarende vækst og konstant udviklingspotentiale

   Tabte kampe er nøglen til vækst, og du er nødt til at forstå at dét at tabe er en del af at blive en bedre spillere, og at det er hvordan du takler situationen efterfølgende der definerer din succes.

   Som den professionelle ukrainske Starcraft-spiller White-Ra har udtalt vedrørende tab og udvikling: “When I starting play, I was very disappointing and very sad after my lose. If you want to make one goal to win, you must lose. You can’t win all games. We are people, we make mistake. We are not computer. And if you understand your mistake, you can make analysis of game. And continue to play, try and fix it. More GG, more skill.”.

 • For hold
  • Håndter evalureringer og feedback på holdet

   Den bedste måde at udvikle sig på som hold, er gennem evalueringer og feedback. Vi benytter os af forskellige modeller, som strukturere evalueringsprocessen for jer, og som sørger for, at I får både negative og positiv feedback fra alle retninger. Vi kalder det 360-feedback, og begrebet er kendt fra andre sammenhænge.

  • Administrer dynamikker på holdet

   I dette kursus vil vi bl.a. snakke om at takle konflikter på holdet. Der vil med sikkerhed opstå konflikter på et hold, og konflikter er sunde for et hold, så længe de er over de rigtige ting. Vi skelner mellem to typer af konflikter. Det ene er en opgave konflikt, som også refereres til som en kognitiv konflikt. Den anden er en indbyrdes konflikt, også kaldet en affektiv konflikt. Det er kritisk at kunne skelne mellem disse to typer af konflikter, da den ene er altødelæggende, imens den anden styrker holdet på næsten alle parametre.

   Vi vil i dette video-kursus, give jer praktiske redskaber til at definere jeres konflikter og løse dem på den helt rigtige måde. Nyere studier viser nemlig, at hold med mange opgave-relaterede konflikter, har langt større chance for succes på længere sigt, idet de gennemarbejder nogle elementer som passive hold uden konflikter aldrig får taget op.

  • Opbyg psykologisk sikkerhed på holdet

   En psykologisk sikkerhed på et hold, er en fælles aftale om, at holdet hverken dømmer hinanden for fejl eller chancer, men tager disse konstruktivt op.

   Hvis et hold har en høj psykologisk sikkerhed, føler alle spillerne sig udtrykke sig selv og sin spillestil, uden at være bange for negative konsekvenser ved fejl.

   Psykologisk sikkerhed på et hold er ofte et tabu element, eller et element på et hold der bliver overset eller taget for givet. Det er en ting der sjældent er blevet diskuteret eller nævnt på et hold eller individuelle spillere imellem. Det viser sig dog at psykologisk sikkerhed har en ekstreme konsekvenser for, hvordan og hvor meget dit hold lærer og udvikler sig, og præsterer generelt.

   Årsagen er, at der på et hold med høj psykologisk sikkerhed, ingen spillere er, som er bekymret for at lave fejl, eller i det hele taget bekymrer sig om hvad andre tænker. Mange af de steder hvor den største lærings-værdi viser sig, er i situationer der indeholder personlige eller holdmæssige fejl, og fejl som oftest både ses og høres af andre. Men der på et hold er en lav psykologisk sikkerhed, er spillerne ofte ikke villige til at tage chancen, og de vil hellere lægge sig ned for tidligt, i stedet for at være den de alle kigger på. Det er en meget lav psykologisk sikkerhed på holdet, og det er et hold der går glip af massive lærings-muligheder både individuelt og samlet set på holde

  • Hold roller

   Vi har defineret 9 roller eller egenskaber, som er vigtige at have på et hold, da det viser sig, at de giver større chance for at opnå succes, jo flere af rollerne man udfylder på holdet. En person kan godt have flere roller, det er blot vigtigt at holdet udfylder så mange af rollerne så muligt. I skal derfor kende til rollerne og styrkerne på jeres eget hold, for at I ved hvad I reelt set kan bidrage med.

  • Holdstruktur - formel og uformel

   Den nyeste forskning inden for effektivitet, udvikling og organisering af formelle og uformelle roller (såsom tactical leader, supporter, carry, initiater m.fl.), byder på nogle hidtil usete elementer i spillet.

   Vi adskiller miljøet hvoraf der spilles og trænes, som forudsigelige og uforudsigelige. Forskellen på om I spiller i et forudsigeligt miljø eller et uforudsigeligt miljø, spiller en kæmpe rolle i forhold til, hvordan I på holdet bør styre formelle og uformelle roller.

   Forudsigelige miljøer kræver effektivitet. I sådan et miljø vil vi have sejre og vundne kampe, og her ser vi, at den bedste rollefordeling på holdet er en specialiseret rollefordeling, hvor den taktiske leader bestemmer, idet han er vant til, og ekspert i at definere slagets gang. Men det er faktisk det komplet modsatte i et uforudsigeligt miljø, eller et dynamisk miljø om man vil (et miljø der ændrer sig hele tiden). Når holdet står overfor en kompleks opgave der konstant ændrer karakter, ser vi at en mere generalistisk struktur giver den største succes på holdet.

   Rollefordelingen på holdet afhænger altså af, hvilke opgaver holdet står overfor. Står I midt i en vigtig turnering, eller spiller I blot for ren træning og udvikling? Rollerne og fokuspunkterne er vidt forskellige.

  • Lav visioner for jeres hold

   Jeres visioner er det første skridt imod at opnå den succes I har drømt om, for uden visioner famler man i blinde. Når I har klare visioner og mål, er det ligesom at have en bane at løbe på hver dag – Jeres tid og jeres kræfter bliver brugt i en mere lige linje imod der hvor I gerne vil hen.

   Jeres visioner er en definition på succes, og det er de ting I stræber efter at opnå. Rigtige mange hold har ingen visioner, og størstedelen af dem der har, har aldrig diskuteret dem med sine holdkammerater, for at se, om de egentlig vil det samme.

  • Sæt effektive mål og forventninger på holdet

   Om man laver mål som hold eller som individ, er ikke urelevant for jeres succes, idet der nogle kritiske punkter der skal laves anderledes. Det er stadig en høj udgift at lave struktureret evalueringer af jeres præstationer på holdet, men det er den investerede tid værd. Det tager tid og energi at definere sine mål og præstationer, lave delmål, evaluere bagudrettet og dokumentere præstationer. Så hvorfor vil vi i det hele taget lære jer til at investere tiden? Jo – en af grundene er, at vi alle har en generel tendens til at vurdere os selv højere og bedre end vi faktisk er, men med en vurdering af os selv, mål og delmål, kan vi imødekomme dette, finde ud af hvor gode vi reelt set er, og derfra bevæge os opad, i en vedvarende og opadgående udvikling.

   Man skal vide hvor man vil hen, og specielt som hold, for at kunne bevæge sig tættere på sine mål. Som hold er det vigtigt at I ikke trækker i hver sin retning, men i stedet bevæger jer i samme retning alle sammen.

  • Forstå succes, menneskelig behov og hvad der driver success (holdversion)

   Helt basalt er vores præstationer drevet af samspillet mellem ilt og sukker i kroppen. Praktisk set er vores præstationer bestemt af mængden og rytmen af vores vejrtrækning, hvilken mad vi spiser, hvornår vi spiser, kvaliteten og mængden af vores søvn, og sidst men slet ikke mindst, om vi formår at genopbygge og restituere i løbet af dagen.

   En af de første ting der er fundamentet for mange andre ting, er at skabe en fysisk platform, som gør det muligt for dig at yde dit bedste. Når du snyder dig selv fysisk, ender du med at forsøge at yde en masse på dårligt brændstof.

   Mange glemmer at tænke på, at vores fysiske omsorg for kroppen afgør hvordan vi har det og hvordan vi tænker og arbejder rent mentalt. Man bliver ikke et geni af at passe på sin fysik – det er kun en brik i puslespillet – men hvis man ikke passer på sin fysik, yder man med garanti ikke sit bedste.

  • Udvikl jer som hold med ACS modellen: Vurder, udfordre og støt hinanden

   Vi har erfaret at ACS-modellen er den bedste til at lave en struktureret undersøgelse af dine egenskaber, sætte mål og udfordre dine vaner og evner, og efterfølgende evaluere om du er har opnået fremgang på disse.

   Vi lærer dig at bruge modellen i praksis.

  • Lav en robust udviklingplan for dit hold og alle spillere på holdet

   Når I ved hvilke områder I har behov for at sætte ind på, både som hold og som individ, og I har lavet nogle mål for hvordan I vil blive bedre og styrke jer selv, er det vigtigt at I bruger de rette fremgangsmåder. Vi har erfaret, at man ud fra et udviklingssynspunkt opnår den største udvikling gennem en 70-20-10 fremgangsmåde. 70% af vores udviklingspotentiale ligger i udførelse af specifikke opgaver, såkaldt assignmentology. 20% fra coaching og mentorskab og 10% fra andre typer af læring.

   Nu sætter vi jeres assignmentology i system på tværs af holdet, så I kan udvikle jer individuelt og som hold.

  • Opbyg vedvarende resultater og udvikling på holdet

   Det er vigtigt på holdet at I har aftalt hvordan I takler modgang, og at I håndhæver aftalerne ofte. Derudover skal I alle forstå, at tabte kampe er nøglen til vækst, og at dét at tabe er en del af at blive en bedre spillere og et bedre hold, og at det er hvordan I takler situationen efterfølgende der definerer jeres succes som hold.

   Som den professionelle ukrainske Starcraft-spiller White-Ra har udtalt vedrørende tab og udvikling: “When I starting play, I was very disappointing and very sad after my lose. If you want to make one goal to win, you must lose. You can’t win all games. We are people, we make mistake. We are not computer. And if you understand your mistake, you can make analysis of game. And continue to play, try and fix it. More GG, more skill.”.

 • For coaches
  • Udvikle og coach dit hold

   En af dine vigtigste roller og ansvarsområder er at coache dit hold. Hjælpe spillerne på dit hold med at indse deres potentiale, både som individuelle spillere og som hold. I dette kursus vil vi dele noget af den nyeste viden og research inden for området, de bedste metoder og strategier en coach kan bruge, til at få sine spillere til at indse og opdage deres potentiale.

   Imens du venter på vores lancering, vil vi gerne have at du overvejer følgende spørgsmål: Hvorfor coacher vi spillere?

  • 6 skridt til effektiv coaching

   Effektiv coaching kræver nogle gode coaching rammer, som er vigtigt at etablere. Før det er muligt at coache dine spillere, er du nødt til at have opbygget et forhold med dine spillere. Det behøver ikke tage flere måneder eller år, men du er nødt til at investere den tid det tager at lytte til dine spillere. Undgå at komme med løsningsforslag eller give råd for tidligt i forholdet, og i stedet prøve at lytte mere og stille flere spørgsmål. Så det første du skal gøre er at opbygge et forhold med dit hold, derefter skal du kortlægge holdets og spillernes behov – her anbefaler vi ACS modellen. Derudover har vi 6. gode coaching spørgsmål, der vil definere din måde at coache dine spillere på en effektiv måde.

  • Konflikthåndtering

   I dette kursus vil vi bl.a. snakke om at takle konflikter på holdet. Der vil med sikkerhed opstå konflikter på et hold, og konflikter er sunde for et hold, så længe de er over de rigtige ting. Vi skelner mellem to typer af konflikter. Det ene er en opgave konflikt, som også refereres til som en kognitiv konflikt. Den anden er en indbyrdes konflikt, også kaldet en affektiv konflikt. Det er kritisk at kunne skelne mellem disse to typer af konflikter, da den ene er altødelæggende, imens den anden styrker holdet på næsten alle parametre.

   Vi vil i dette video-kursus, give dig praktiske redskaber til at definere konflikter på holdet og løse dem på den helt rigtige måde. Nyere studier viser nemlig, at hold med mange opgave-relaterede konflikter, har langt større chance for succes på længere sigt, idet de gennemarbejder nogle elementer som passive hold uden konflikter aldrig får taget op, sammenlignet med hold med mange indbyrdes konflikter

  • Lav store visioner for- og sammen med dit hold

   Jeres visioner er det første skridt imod at opnå den succes I har drømt om, for uden visioner famler man i blinde. Når I har klare visioner og mål, er det ligesom at have en bane at løbe på hver dag – Jeres tid og jeres kræfter bliver brugt i en mere lige linje imod der hvor I gerne vil hen.

   Jeres visioner er en definition på succes, og det er de ting I stræber efter at opnå. Rigtige mange hold har ingen visioner, og størstedelen af dem der har, har aldrig diskuteret dem med sine holdkammerater, for at se, om de egentlig vil det samme.

   Som coach er det vigtigt ofte at nævne holdets visioner og holde øjenene på bolden længere fremme. Dine spillere kan ofte lade sig blive opslugt af detaljer, og kan blive slået ud af modgang. Her er det din rolle som coach at motivere spillerne på en langsigtet bane.

  • Rekruttering og rekrutteringsprocesser

   En af de største problematikker for hold generelt, har vist sig at være at tiltrække talent til holdet. Dette er bl.a. hvorfor vi i stedet flytter meget fokus over på at udvikle talent i stedet for at tiltrække det, men somme tider er man nødt til som hold at tiltrække talent. For at spilleren har lyst til at være en del af dit/jeres hold, er I nødt til at vide hvem I er som virksomhed og som hold. Hvad søger I helt præcist af roller på holdet, hvilke roller har I allerede opfyldt, og hvad er jeres kompetencer. Hvad er jeres visioner, hvordan vil I praktisk set opnå dem, og hvordan passer jeres visioner med spillerens visioner som I søger.

  • Sæt effektive målsætninger og forventninger på holdet

   Om man laver mål som hold eller som individ, er ikke urelevant for jeres succes, idet der nogle kritiske punkter der skal laves anderledes. Det er stadig en høj udgift at lave struktureret evalueringer af jeres præstationer på holdet, men det er den investerede tid værd. Det tager tid og energi at definere sine mål og præstationer, lave delmål, evaluere bagudrettet og dokumentere præstationer. Så hvorfor vil vi i det hele taget lære jer til at investere tiden? Jo – en af grundene er, at vi alle har en generel tendens til at vurdere os selv højere og bedre end vi faktisk er, men med en vurdering af os selv, mål og delmål, kan vi imødekomme dette, finde ud af hvor gode vi reelt set er, og derfra bevæge os opad, i en vedvarende og opadgående udvikling.

   Man skal vide hvor man vil hen, og specielt som hold, for at kunne bevæge sig tættere på sine mål. Som hold er det vigtigt at I ikke trækker i hver sin retning, men i stedet bevæger jer i samme retning alle sammen.

  • Opbyg et forhold med spillerne

   Vi ønsker at give dig en god coaching process – nogle gode coaching rammer. Før det er muligt at coache dine spillere, er du nødt til at have opbygget et forhold med dine spillere. Det behøver ikke tage flere måneder eller år, men I er nødt til at investere den tid det tager at lytte til dine spillere. Undgå at komme med løsningsforslag eller give råd for tidligt i forholdet – og i stedet prøv at lytte mere og stil flere spørgsmål. Så det første du skal gøre er at opbygge et forhold med dit hold, derefter skal du kortlægge holdets og spillernes behov – her anbefaler vi ACS modellen. Derudover har vi 6. gode coaching spørgsmål, der vil definere din måde at coache dine spillere på.

  • Forstå succes, menneskelig behov og hvad der driver success (holdversion)

   Helt basalt er vores præstationer drevet af samspillet mellem ilt og sukker i kroppen. Praktisk set er vores præstationer bestemt af mængden og rytmen af vores vejrtrækning, hvilken mad vi spiser, hvornår vi spiser, kvaliteten og mængden af vores søvn, og sidst men slet ikke mindst, om vi formår at genopbygge og restituere i løbet af dagen.

   En af de første ting der er fundamentet for mange andre ting, er at skabe en fysisk platform, som gør det muligt for dig at yde dit bedste. Når du snyder dig selv fysisk, ender du med at forsøge at yde en masse på dårligt brændstof.

   Mange glemmer at tænke på, at vores fysiske omsorg for kroppen afgør hvordan vi har det og hvordan vi tænker og arbejder rent mentalt. Man bliver ikke et geni af at passe på sin fysik – det er kun en brik i puslespillet – men hvis man ikke passer på sin fysik, yder man med garanti ikke sit bedste.

  • Håndter evalureringer og feedback på holdet

   Den bedste måde at udvikle sig på som hold, er gennem evalueringer og feedback. Vi benytter os af forskellige modeller, som strukturere evalueringsprocessen for jer, og som sørger for, at I får både negative og positiv feedback fra alle retninger. Vi kalder det 360-feedback, og begrebet er kendt fra andre sammenhænge. 

   Din rolle som coach er enorm inden for feedback-modellen, og det er her du som coach for alvor kan træde i karakter.

  • Optimer fundamentale evner på holdet og holde den nødvendige stabilitet

   Sportsverdenen er hektisk, og spillerne oplever udsving hver eneste dag. Massive udsving, og det er umuligt at undgå. Spillerne både taber og vinder, som gør, at deres humør og motivation ligeledes svinger op og ned. Det er ikke en sund tilstand, og en af dine fineste roller som coach, er derfor at skabe et stabilt miljø på holdet, både i humør, motivation og præstationer, for disse hænger oftest sammen. Som coach skal du være vægten der hiver spillerne tilbage i stabilitet, uanset om de er for højt oppe og flyve eller for langt nede at falde. Dette er en unik egenskab i sig selv, og en egenskab du som coach skal træne og vedligeholde hele tiden.

  • Forstå ACS modellen og administrerer den på holdet: Vurder, udfordre og støt hinanden

   Vi har erfaret at ACS-modellen er den bedste til at lave en struktureret undersøgelse af dine egenskaber, sætte mål og udfordre dine vaner og evner, og efterfølgende evaluere om du er har opnået fremgang på disse.

   Vi lærer dig at bruge modellen i praksis, og vi lærer dig hvor din rolle er i modellen i praksis. Oftest er mange spillere blot interesserede i at fokusere på spillet, men er først og fremmest nødt til at forstå, at struktureret udvikling er en del af at blive bedre. Som coach skal du organisere nogle praktiske redskaber til holdet, og vi viser dig hvordan.

  • Lav en samlet udviklingsplan for holdet og for hver enkelt individ

   Når I ved hvilke områder I har behov for at sætte ind på, både som hold og som individ, og I har lavet nogle mål for hvordan I vil blive bedre og styrke jer selv, er det vigtigt at I bruger de rette fremgangsmåder. Vi har erfaret, at man ud fra et udviklingssynspunkt opnår den største udvikling gennem en 70-20-10 fremgangsmåde. 70% af vores udviklingspotentiale ligger i udførelse af specifikke opgaver, såkaldt assignmentology. 20% fra coaching og mentorskab og 10% fra andre typer af læring.

   Nu sætter vi jeres assignmentology i system på tværs af holdet, så I kan udvikle jer individuelt og som hold.

  • Talent - Medfødt eller ej?

   Inden for mange sportsgrene er der mennesker der har et såkaldt genetisk talent, og som dermed har nemmere ved at opnå succes inden for området (fx. kenyanere inden for løb). Inden for eSporten har vi erfaret, at nogle egenskaber er af genetisk afstamning, men vi har ligeledes erfaret, at hvad der betyder langt mere end genetisk talent, er hård træning og en sund tilgang til læringsmentalitet – med disse to ting kan de fleste nå til tops, hvis de er villige til at betale prisen.

   Størstedelen af gamere inden for eSport har ikke en sund tilgang til læring, og er lige nu ikke i stand til at finde læringsværdien i sine oplevelser og handlinger. Dette resulterer i en regulær stilstand i udvikling, og med en tilstrækkelig mængde modstand giver de op. Du skal dog vide, at uanset hvordan din tilgang er nu, er en “sund tilgang til læring” heldigvis er muligt at tillære sig.

   Som coach skal du motivere til læring og udvikling.

  • Opbyg psykologisk sikkerhed på holdet

   En psykologisk sikkerhed på et hold, er en fælles aftale om, at holdet hverken dømmer hinanden for fejl eller chancer, men tager disse konstruktivt op.

   Hvis et hold har en høj psykologisk sikkerhed, føler alle spillerne sig udtrykke sig selv og sin spillestil, uden at være bange for negative konsekvenser ved fejl.

   Psykologisk sikkerhed på et hold er ofte et tabu element, eller et element på et hold der bliver overset eller taget for givet. Det er en ting der sjældent er blevet diskuteret eller nævnt på et hold eller individuelle spillere imellem. Det viser sig dog at psykologisk sikkerhed har en ekstreme konsekvenser for, hvordan og hvor meget dit hold lærer og udvikler sig, og præsterer generelt.

   Årsagen er, at der på et hold med høj psykologisk sikkerhed, ingen spillere er, som er bekymret for at lave fejl, eller i det hele taget bekymrer sig om hvad andre tænker. Mange af de steder hvor den største lærings-værdi viser sig, er i situationer der indeholder personlige eller holdmæssige fejl, og fejl som oftest både ses og høres af andre. Men der på et hold er en lav psykologisk sikkerhed, er spillerne ofte ikke villige til at tage chancen, og de vil hellere lægge sig ned for tidligt, i stedet for at være den de alle kigger på. Det er en meget lav psykologisk sikkerhed på holdet, og det er et hold der går glip af massive lærings-muligheder både individuelt og samlet set på holde

  • Hold struktur - formel og uformel

   Den nyeste forskning inden for effektivitet, udvikling og organisering af formelle og uformelle roller (såsom tactical leader, supporter, carry, initiater m.fl.), byder på nogle hidtil usete elementer i spillet.

   Vi adskiller miljøet hvoraf der spilles og trænes, som forudsigelige og uforudsigelige. Forskellen på om I spiller i et forudsigeligt miljø eller et uforudsigeligt miljø, spiller en kæmpe rolle i forhold til, hvordan I på holdet bør styre formelle og uformelle roller.

   Forudsigelige miljøer kræver effektivitet. I sådan et miljø vil vi have sejre og vundne kampe, og her ser vi, at den bedste rollefordeling på holdet er en specialiseret rollefordeling, hvor den taktiske leader bestemmer, idet han er vant til, og ekspert i at definere slagets gang. Men det er faktisk det komplet modsatte i et uforudsigeligt miljø, eller et dynamisk miljø om man vil (et miljø der ændrer sig hele tiden). Når holdet står overfor en kompleks opgave der konstant ændrer karakter, ser vi at en mere generalistisk struktur giver den største succes på holdet.

   Rollefordelingen på holdet afhænger altså af, hvilke opgaver holdet står overfor. Står I midt i en vigtig turnering, eller spiller I blot for ren træning og udvikling? Rollerne og fokuspunkterne er vidt forskellige.

  • For meget talent på ét hold?

   Kan man være for mange stjernespillere på ét hold? Dette er et emne vi undersøger i dette kursus, og derudover alternativer til stjernerollen. Det er bestemt vigtigt at have talentfulde spillere, men hvis alle spillere på holdet ønsker at få forrest og være stjernen hver gang, ender det sjældent godt på sigt.

   Imens du venter kan du læse følgende artikel: https://www.scientificamerican.com/article/the-surprising-problem-of-too-much-talent/

  • Motivation, taler og indflydelse

   Motivation er essentielt for et hold og for alle dets individuelle spillere, og for at coache i motivation, er du nødt til at kende til alle aspekter om motivation, hvordan man motiveres og hvor det kommer fra.

   Man kan være motiveret af mange årsager. Nogle årsager kan have ydre faktorer mens andre kan have indre. Vi har taget et kig på hvad der motiverer de bedste spillere, og om den ene form for motivation er bedre end den anden. Derudover lærer du i kurset hvordan du kan motivere dig selv og dine spillere på bedste vis, ud fra den nyeste viden.

   Det er just ikke nok at have viden om motivation, man skal ligeledes kunne kommunikere sine visioner til sit hold på en måde der motiverer dem. Du lærer her at være den bedste coach du kan blive hvad motivation angår.

  • Kend dine spillers styrker og opbyg dem

   Vi har defineret 9 roller eller egenskaber, som er vigtige at have på et hold, da det viser sig, at de giver større chance for at opnå succes, jo flere af rollerne man udfylder på holdet. En person kan godt have flere roller, det er blot vigtigt at holdet udfylder så mange af rollerne så muligt. I skal derfor kende til rollerne og styrkerne på jeres eget hold, for at I ved hvad I reelt set kan bidrage med.

  • Opnå vedvarende vækst og flow på holdet

   Det er vigtigt på holdet at I har aftalt hvordan I takler modgang, og at I håndhæver aftalerne ofte. Derudover skal I alle forstå, at tabte kampe er nøglen til vækst, og at dét at tabe er en del af at blive en bedre spillere og et bedre hold, og at det er hvordan I takler situationen efterfølgende der definerer jeres succes som hold.

   Som den professionelle ukrainske Starcraft-spiller White-Ra har udtalt vedrørende tab og udvikling: “When I starting play, I was very disappointing and very sad after my lose. If you want to make one goal to win, you must lose. You can’t win all games. We are people, we make mistake. We are not computer. And if you understand your mistake, you can make analysis of game. And continue to play, try and fix it. More GG, more skill.”.

   Flow er et begreb hvor spillerne opnå den perfekte mængde af udfordring, hvor de udfordres nok til at føle sig presset (uden at være for meget), og de udfordres nok til ikke at kede sig (uden at være for lidt). Som coach skal du sørge for, at dit hold har forbindelser til den nøjagtige mængde modstand, for at holde dit hold i flow.